LINK


Rundt om på Internettet findes mange informationer om konflikthåndtering og konfliktløsning. Prøv at Google.

Du kan også starte med at læse mere på én af disse hjemmesider:

Center for konflikløsning

Danske Mediatoradvokater


Danmarks Radios udsendelser om nabokonflikter

N
ordiske mediatorer


Det kriminalpræventive Råd tilbyder gratis materiale om konfliktløsning. Blandt andet bogen "Grib Konflikten" af Lotte Christie.